رویداد نوجوانانه از بیست

“از بیست” و کتابخوانی در چهارمین مرحله

چهارمین مرحله مسابقه بزرگ “از بیست” با عنوان “کتابخوانی” 20 الی 26 دی ماه برگزار شد.

این مرحله شامل مأموریت های؛ میشه ببخشی، من به توان کتاب، دورهمی با کتاب جان، شنا در دنیای کلمات و مأموریت طلایی بود.

برگزیدگان این مرحله پس از بررسی آثار متنوع رسانه ای در هر مأموریت معرفی شدند.

برگزیدگان مرحله چهارم

میشه ببخشی؛ نازنین زهرا بخشی

من به توان کتاب؛ محمد خزاعی

دورهمی با کتاب جان؛ محمد ارشیا شرقی

شنا در دنیای کلمات؛ کتایون گفتاری

مأموریت طلایی؛ نازنین زهرا علیزاده

ثبت یک نظر

بستن منو
بسم الله الرحمن الرحیم