رویداد نوجوانانه از بیست

قناعت در ششمین مرحله “از بیست”

مرحله ششم رویداد نوجوانانه از بیست با عنوان قناقت 4 الی 10 بهمن برگزار شد.

در این مرحله شرکت کنندگان آثار متنوع رسانه ای خود را در مأموریت های مختلف شامل؛ منو درگیر خودت کن، سهم من برای پدر، منو دریاب، زندگی قانون داره و مأموریت طلایی ارسال کردند.

در انتها پس از بررسی میان تمام آثار، برگزیدگان هر مأموریت به شرح ذیل معرفی شدند.

برگزیدگان مرحله ششم

منو درگیر خودت کن؛ مائده رزاقی استاد

سهم من برای پدر؛ فاطمه حجت انصاری

منو دریاب؛ علی جلیلی

زندگی قانون داره؛ ریحانه اکبری

مأموریت طلایی؛ فاطمه زهرا رشیدزاده

ثبت یک نظر

بستن منو
بسم الله الرحمن الرحیم