رویداد نوجوانانه از بیست

هفتمین مرحله “از بیست”؛ صبر

مرحله هفتم مسابقه بزرگ “از بیست” پس از یک هفته در تاریخ 11 بهمن ماه به پایان رسید. شرکت کنندگان در این مرحله آثار خود را در مأموریت های ؛ملاقات با تاریخ زنده، ما از همان نسلیم، سر صبرتان سلامت، تو هم بساز! و مأموریت طلایی ارسال کردند.

در پایان این مرحله آثار دریافت شده در قالب های متنوع رسانه ای ، داوری و نفرات برگزیده در هر مأموریت به شرح ذیل معرفی شدند.

برگزیدگان مرحله هفتم

ملاقات با تاریخ زنده؛ زهرا فیض

ما از همان نسلیم؛ محمد یعقوبی

سر صبرتان سلامت؛ عرفان ایزدی

تو هم بساز؛ سید حسین حسینی

مأموریت طلایی؛ محمد سجاد صنوبری

ثبت یک نظر

بستن منو
بسم الله الرحمن الرحیم