رویداد نوجوانانه از بیست

کمک مؤمنانه؛ عنوان اولین مرحله از بیست

مرحله اول رویداد نوجوانانه” از بیست” با دریافت بیش از 10583 عنوان اثر پس از یک هفته در تاریخ 5 دی ماه 1399 به پایان رسید. شرکت کنندگان در این مرحله آثار خود را در مأموریت های ؛ “تو از 20 صد گرفتی”، “خیریه مجازی”، “پاشو بخندون”، “مدیر آینده باش” و “مأموریت طلایی” ارسال کردند.

در پایان این مرحله آثار دریافت شده در قالب های متنوع رسانه ای ، داوری و نفرات برگزیده در هر مأموریت به شرح ذیل معرفی شدند.

 

برگزیدگان مرحله اول:

تو از بیست صدگرفتی؛ فاطمه برادران

خیریه مجازی؛ ریحانه زرقانی

پاشو بخندون؛ بهاره غفاریان نداف

مدیر آینده باش؛ امیررضا عارف نیا

مأموریت طلایی؛ مهدی عباس زاده

 

ثبت یک نظر

بستن منو
بسم الله الرحمن الرحیم