فرم نظر سنجی

جلسه دوم دوره تخصصی
روش شناسی تفسیری رهبر معظم انقلاب (مدّظلّه العالی)

  • ارزیابی محتوایی

  • ارزیابی استاد

  • نحوه برگزاری